Stacks Image 318

Kinderen en jeugd

In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen zich problemen voordoen. Uw kind is angstig, snel boos of ontwikkelt zich minder goed, om maar enkele voorbeelden te noemen. Aangeboren factoren kunnen een rol spelen. Misschien komen de problemen voort uit de omgeving of omstandigheden. Vaak is sprake van een combinatie van factoren. Als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind, aarzel niet, maar bel of mail. Te vaak wachten ouders te lang, met het idee dat de klacht eerst zeer ernstig moet zijn om naar een psycholoog te gaan. Mogelijk heeft u aan één of twee gesprekken, waarin u informatie en handvatten krijgt aangereikt, voldoende.


Problemen/hulpvraag

Voorbeelden van klachten naar aanleiding waarvan ouders vragen hebben c.q. hulp/onderzoek geboden wordt, zijn o.a. :

- slechte aandacht en concentratie
- teruggetrokken gedrag, weinig sociale contacten
- snel te boos, erg angstig
- overbeweeglijkheid
- stress
- niet verklaarbare, terugkerende lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn)
- onzekerheid, faalangst
- somber, laat zich negatief uit over zichzelf
- problemen met leren
- prikkelbaar, te vermoeid uit school
- vermoeidheid, slaapproblemen
- eetproblemen

Naast bovengenoemde signalen komen ouders ook bij verdenking van een pervasieve ontwikkelingsstoornis (vorm autisme) of aandachtstekortstoornissen of gedragsstoornissen.


Werkwijze

In een eerste gesprek wordt met u op een rij gezet welke problemen er zijn en wat uw hulpvraag is. Soms is het probleem minder duidelijk en is onderzoek in de vorm van observatie, testdiagnostiek en aanvullende informatie van bijvoorbeeld de leerkracht nodig om het beeld compleet en daarmee het probleem duidelijk te krijgen.

Bij testdiagnostiek, kunt u bijvoorbeeld denken aan:
- een intelligentietest, bij vragen over het niveau of een concentratietest of vragenlijsten t.a.v. motivatie, faalangst.
- persoonlijkheidsonderzoek, bij vragen over zelfbeeld, maar ook vragenlijsten om de mate van angst of depressie te bepalen.
- sociaal cognitieve ontwikkeling, bij vragen over sociaal begrip en inzicht.Contactgegevens

Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn

Telefoon: 06 - 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Bel of mail mij terug

Velden gemarkeerd met een * zijn verpricht.


* alle velden invullen s.v.p.
Registraties
Gezondheidszorgpsycholoog,
Kinder- en Jeugdpsycholoog, BIG
psycholoog NIP
Supervisor
Behandelmethoden
EMDR therapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Oplossingsgericht
Inzichtgevend
Mindfulness based

Locatie
Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn

Telefoon: 06 - 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl
Stacks Image 4328