Stacks Image 318

Cliëntenvaringen


Na afsluiten van de behandeling krijgt de client per mail een vragenlijst, de CQ-index 5.1. Daarin worden 21 vragen gesteld over haar/zijn ervaringen. Het antwoord wordt gegeven door een gewenst hokje aan te vinken. Alle gegevens worden vertrouwelijk verwerkt.

Op grond van de beoordeling wordt er een score verkregen op de schalen: Bejegening, Informatie behandeling, Samen beslissen en Uitvoering behandeling. Ook kan de client een cijfer geven voor de behandeling. Daarnaast is er ruimte om eventuele tips en aanvullende opmerkingen te geven. Deelname is vrijwillig.

Bejegening
De subschaal: ‘Bejegening’’, betreft de vragen of de client zich serieus genomen is en zaken op een begrijpelijke manier zijn uitgelegd.

Informatie behandeling
De subschaal: ‘Informatie behandeling’, betreft de informatie over voor- en nadelen van de behandeling, het te verwachten resultaat en hoe met de klachten om te gaan.

Samen beslissen
De subschaal: ‘Samen beslissen’, gaat over de mate waarin de client heeft ervaren goed geïnformeerd te zijn (mogelijkheden/verwachtingen) en mee te kunnen beslissen in de behandeling.

Uitvoering behandeling
De subschaal: ‘Uitvoering behandeling’, betreft de vragen of de behandeling de juiste aanpak was en de tevredenheid over de behandeling.

In 2021 gaven cliënten de volgende beoordeling:
(de minimale score is 1 en de maximale is 5)

Bejegening: 4,8
Informatie Behandeling: 4,7
Samen beslissen: 4,5
Uitvoering Behandeling: 4,4

Gemiddeld rapportcijfer behandeling: 8,6Contactgegevens

Het Rietveld 55a
7321 CT Apeldoorn

Telefoon: 06 - 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Bel of mail mij terug

Velden gemarkeerd met een * zijn verpricht.


* alle velden invullen s.v.p.
Registraties
Gezondheidszorgpsycholoog,
Kinder- en Jeugdpsycholoog, BIG
psycholoog NIP
Supervisor
Behandelmethoden
EMDR therapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Oplossingsgericht
Inzichtgevend
Mindfulness based
Locatie
Het Rietveld 55a
7321 CT Apeldoorn

Telefoon:
06 - 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00
Stacks Image 859