Stacks Image 318

Werkwijze

In een eerste gesprek worden hulpvraag en behandeldoelen vastgesteld. Aan het eind van het eerste gesprek worden de behandeldoelen vastgesteld en wordt een behandelvoorstel gedaan. Samen wordt overlegd wat haalbaar en wenselijk is. Na een aantal zittingen zal teruggeblikt worden of er voldoen vooruitgang ervaren wordt en wat men eventueel mist.

Een actieve eigen inzet is bepalend om weerbaarheid t vergroten en stabiel te blijven. Vandaar dat vanaf het eerste gesprek en terugkerend veel aandacht besteed wordt aan leefstijl (structuur, ritme/ontspanning, bewegen).

In sommige gevallen is het zinvol de naaste omgeving (partner, ouder) bij de behandeling te betrekken, als daarmee t herstel bevorderd wordt. Natuurlijk altijd in overleg, met toestemming of op wens van de client. Op verzoek van de client kan ook informatie uitgewisseld worden met andere zorgaanbieders (fysiotherapeut/diëtist e.d.). Veelal gebeurt dit (met toestemming van de client) via de verwijzende Praktijk ondersteuner GGZ van de verwijzende huisarts.

Elke behandeling is maatwerk, maar het uitgangspunt is kortdurend en oplossingsgericht. U weet vooraf hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren.

Aan de hand van de apps kan men tussen de sessies, maar ook na afsluiting behandeling verder werken aan weerbaarheid, veerkracht en stabiliteit.Contactgegevens

Het Rietveld 55a
7321 CT Apeldoorn

Telefoon: 06 - 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Bel of mail mij terug

Velden gemarkeerd met een * zijn verpricht.


* alle velden invullen s.v.p.
Registraties
Gezondheidszorgpsycholoog,
Kinder- en Jeugdpsycholoog, BIG
psycholoog NIP
Supervisor
Behandelmethoden
EMDR therapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Oplossingsgericht
Inzichtgevend
Mindfulness based
Locatie
Het Rietveld 55a
7321 CT Apeldoorn

Telefoon:
06 - 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00
Stacks Image 835