Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Over mij


Wie/wat ben ik

geb. 1961


Gezondheidszorgpsycholoog, Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg

Na een HBO Maatschappelijk Werk opleiding,heb ik psychologie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1990 ben ik in de Ontwikkelingspsychologie afgestudeerd. Sindsdien heb ik in diverse settings en met diverse doelgroepen gewerkt. Van het begeleiden van zeer moeilijk opvoedbare meisjes in een gesloten setting, tot het trainen van jongeren in het zelfstandig wonen. In een medisch kinderhuis en ziekenhuis heb ik psychodiagnostische onder­zoeken verricht. Daarnaast heb ik groepsopvoeders opgeleid en in de praktijk begeleid. Zes jaar was ik Hoofd Hulpverlening in een kindertehuis, waar ik o.a. verantwoordelijk was voor de behandeling van de 0-7 jarigen kinderen en de begeleiding van pleeggezinplaatsingen. Daarna ben ik werkzaam geweest in de ambulante hulpverlening (Riagg), waar ik met ouders en kinderen met diverse problematiek (ADHD, angststoornissen e.d.) gewerkt heb. Ruim 21 jaar heb ik ervaring als zelfstandig gevestigd psycholoog, waarvan de laatste 9 jaar uitsluitend gericht op de behandeling van volwassenen.


Nieuwe titel

Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg

Er is grote behoefte aan transparantie en duidelijkheid over de kwaliteit van de psychologische dienstverlening. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is daarom met een beschermde titel gekomen. Het is een vakbekwaamheidsnorm gesteld voor psychologen die zelfstandig werken met cliënten en/of cliëntsystemen.

De titel wil zeggen dat ik – ingeschreven sta bij het NIP;

  • voldoe aan de vakbekwammheidsnorm (6-jarig opleidingstraject);
  • mij verbonden heb aan de beroepscode voor psychologen en
  • val onder het verenigingstuchtrecht van het NIP.

Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog is eveneens een beschermde titel, maar door de overheid ingesteld. Men is dan geregistreerd via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Mijn registratienummer BIG is: 490 525 635 25


Contactgegevens

Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl


Bel of mail mij terug

*alle velden invullen s.v.p.