Stacks Image 318

Behandelmethoden

- Inzichtgevende gesprekken
- Oplossingsgericht
- Cognitieve gedragstherapie
- EMDR
- MindfullnessWerkwijze

In een eerste gesprek wordt de klacht geïnventariseerd, verduidelijkt. Aan het eind van het eerste gesprek worden de behandeldoelen vastgesteld en wordt een behandelvoorstel gedaan. Samen wordt overlegd wat haalbaar en wenselijk is. Na een aantal zittingen zal teruggeblikt worden of er voldoen vooruitgang ervaren wordt en wat men eventueel mist. Ook voor afsluiting wordt geevalueerd en wordt besproken wanneer en hoe men contact op kan nemen bij een eventuele terugval. Ook wordt besproken wat men zelf kan doen om stabiel te blijven.

In sommige gevallen is het zinvol de naaste omgeving (partner, ouder) bij de behandeling te betrekken, als daarmee t herstel bevorderd wordt. Natuurlijk altijd in overleg, met toestemming of op wens van de client. Op verzoek van de client kan ook informatie uitgewisseld worden met andere zorgaanbieders (fysiotherapeut/diëtist e.d.). Veelal gebeurt dit (met toestemming van de client) via de verwijzende Praktijk ondersteuner GGZ van de verwijzende huisarts.

Bij mildere klachten hebben mensen soms aan 4 of 5 gesprekken voldoende om met de verkregen inzichten zelf verder te kunnen. In principe wordt kortdurend en oplossingsgericht gewerkt.

Bij een aantal klachten(bijvoorbeeld depressie en angstklachten) is cognitieve gedragstherapie effectief gebleken. Bij het eerste deel, het cognitieve aspect van de therapie gaat het over de invloed van het denken op het gevoelsleven. Als men snel geneigd is, gebeurtenissen vaak negatief te interpreteren, zal men eerder somber en angstig worden. In de therapie wordt dan onderzocht of die negatieve wijze van denken wel terecht is.
Het gevoelsleven, wordt naast het denken ook beïnvloed, door het gedrag. Als men bepaalde dingen steeds niet doet uit angst, zal dat de angst alleen maar vergroten. Samen wordt dan onderzocht, in welke stapjes beter, passend gedrag ingeoefend kan worden. Kortom in cognitieve gedragstherapie leert men zowel anders tegen de problemen aan te kijken, als er anders mee om te gaan.

Als klachten zoals slaapproblemen, concentratieverlies, depressie of het mijden van situaties het gevolg zijn van een onverwerkte heftige herinnering kan zeker EMDR zinvol zijn.
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is effectief bewezen therapie voor het verwerken van een schokkende ervaring (bijv. ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident, maar ook bij langer durende, vroege trauma (mishandeling in jeugd e.d.) en een negatief zelfbeeld (bijv. door vroege pestervaringen).

Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat Lifestyle en Mindfulness veel invloed heeft op mentale welzijn. Om veerkracht, weerbaarheid te vergroten zal structuur, bewegen en stressreductie regelmatig ter sprake komen. Uitgelegd zal worden ‘waarom’ en wat de effecten kunnen zijn. Samen wordt gezocht naar een vorm die voor de client haalbaar is en zodanig aanspreekt dat t duurzaam ingezet zal worden. Apps worden m.n. bij ademhalingsoefeningen en meditatie aangereikt. Meditatie, met als doel, leren gedachten en gevoelens toe te laten zonder dat men erdoor wordt overspoeld of zich erin verliest en met training kan leren los te laten.Contactgegevens

Het Rietveld 55a
7321 CT Apeldoorn

Telefoon: 06 - 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Bel of mail mij terug

Velden gemarkeerd met een * zijn verpricht.


* alle velden invullen s.v.p.
Registraties
Gezondheidszorgpsycholoog,
Kinder- en Jeugdpsycholoog, BIG
psycholoog NIP
Supervisor
Behandelmethoden
EMDR therapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Oplossingsgericht
Inzichtgevend
Mindfulness based
Locatie
Het Rietveld 55a
7321 CT Apeldoorn

Telefoon:
06 - 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00
Stacks Image 835