Stacks Image 318

Tarieven en vergoedingen

Kinderen/Jeugd

- School onderzoek t/m 16 jaar- - € 1200,-
- is incl. intake, 3 onderzoekszittingen en een advies gesprek
-
omvat:
- IQ bepaling
- test concentratie
- persoonlijkheidsonderzoek (o.a. faalangst, zelfbeeld e.d.
- vragenlijsten ouder en school

- Persoonlijkheids onderzoek/onderzoek ADHD/Autisme Spectrum Stoornis- - € 950,-
- is incl. intake, 2 onderzoekszittingen en een advies gesprek

Let op: bij onderzoek dient de volledige nota voor het adviesgesprek te zijn voldaan!


Voor volwassenen is met de volgende verzekeraars voor 2020 een contract afgesloten:Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
OZF
Interpolis
FBTO
Avéro Achmea (IAK, Aevitae)
Achnea Zorgverzekeringen

ENO
ONVZ
Zorg & Zekerheid

CZ
Delta lloyd
OHRA

VGZ (Cares)
Univé
IZZ
IZA
UMC
Caresq (Promovendum, Bested, National Academic)


Bent u verzekerd bij één van bovenstaande zorgverzekeraars dan krijgt u geen nota. Deze wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

De behandeling wordt geheel vergoed indien u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief voor Basis-GGZ met daarop (het vermoeden van) een DSM diagnose. Cliënten krijgen een product aangeboden op basis van de ernst van de problematiek: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur.

Bij het product dwz. de totale behandeltijd, wordt naast de directe gesprekstijd (45 minuten) ook verslaglegging, telefoon, email contacten en overleg met derden meegerekend.


Niet alle klachten worden vergoed. Werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en een aantal andere diagnoses worden niet meer vergoed.

Heeft u een verwijsbrief met (een vermoeden van) een DSM diagnose, maar is er geen contract met uw verzekeraar, dan geldt voor u het onderstaande tarief. U krijgt elke maand een nota en aan het eind van de behandeling kunt u deze indienen bij de verzekeraar. U heeft dan wel recht op 75% tot 80% van de kosten.
Neemt u altijd contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie omtrent vergoedingen!

Let op: enkele zorgverzekeraars vergoeden relatie- en werkproblemen vanuit aanvullende verzekeringen.


Eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico in de zorgverzekering, van €385,- per jaar. Dit betekent dat u in 2019 €385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend. U betaalt dus het eigen risico aan uw zorgverzekeraar.


Tarieven 2020


- Intake- - € 99,-
- (45 minuten)

- Individueel consult - - € 99,- -
-
(45 minuten)

- telefonisch consult- - € 26,-

- e-mail consult- - € 26,-

- absentie [afmelden 24 uur voor afspraak]- -
- (bij te laat afmelden binnen 24 uur voor de afgesproken zitting,
- wordt een halve zitting in rekening gebracht) € 50,-
- Bij niet afmelden wordt een hele zitting in rekening gebracht. - - € 99,-


Contactgegevens

Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn

Telefoon: 06 - 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Bel of mail mij terug

Velden gemarkeerd met een * zijn verpricht.


* alle velden invullen s.v.p.
Registraties
Gezondheidszorgpsycholoog,
Kinder- en Jeugdpsycholoog, BIG
psycholoog NIP
Supervisor
Behandelmethoden
EMDR therapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Oplossingsgericht
Inzichtgevend
Mindfulness based

Locatie
Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn

Telefoon: 06 - 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl
Stacks Image 4486