Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Behandelmethoden


Behandelmethoden

Alleen wetenschappelijk effectief bewezen methoden worden ingezet. Wat wel en niet werkt is opgenomen in de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Goede informatie over behandelingen, gebaseerd op deze standaarden, vindt u op www.thuisarts.nl

Hieronder volgt een beschrijving van behandelingen, maar elke behandeling is maatwerk. Dus geen standaard programma, maar we gebruiken uit de verschillende behandelingen, dat wat nodig is en voor u werkt.

  • Inzichtgevende gesprekken
  • Oplossingsgericht
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Mindfullness

Bij een aantal klachten(bijvoorbeeld depressie en angstklachten) is cognitieve gedragstherapie effectief gebleken. Bij het eerste deel, het cognitieve aspect van de therapie gaat het over de invloed van het denken op het gevoelsleven. Als men snel geneigd is, gebeurtenissen vaak negatief te interpreteren, zal men eerder somber en angstig worden. In de therapie wordt dan onderzocht of die negatieve wijze van denken wel terecht is.
Het gevoelsleven, wordt naast het denken ook beïnvloed, door het gedrag. Als men bepaalde dingen steeds niet doet uit angst, zal dat de angst alleen maar vergroten. Samen wordt dan onderzocht, in welke stapjes beter, passend gedrag ingeoefend kan worden. Kortom in cognitieve gedragstherapie leert men zowel anders tegen de problemen aan te kijken, als er anders mee om te gaan.

Als klachten zoals slaapproblemen, concentratieverlies, depressie of het mijden van situaties het gevolg zijn van een onverwerkte heftige herinnering kan zeker EMDR zinvol zijn.
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is effectief bewezen therapie voor het verwerken van een schokkende ervaring (bijv. ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident, maar ook bij langer durende, vroege trauma (mishandeling in jeugd e.d.) en een negatief zelfbeeld (bijv. door vroege pestervaringen).

Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat leefstijl en Mindfulness veel invloed heeft op mentale welzijn. Om veerkracht, weerbaarheid te vergroten zal structuur, bewegen en stressreductie regelmatig ter sprake komen. Uitgelegd zal worden ‘waarom’ en wat de effecten kunnen zijn. Samen wordt gezocht naar een vorm die voor de client haalbaar is en zodanig aanspreekt dat t duurzaam ingezet zal worden. Apps worden m.n. bij ademhalingsoefeningen en meditatie aangereikt. Meditatie, met als doel, leren gedachten en gevoelens toe te laten zonder dat men erdoor wordt overspoeld of zich erin verliest en met training kan leren los te laten. eHealth wordt aangeboden ter ondersteuning  van de behandeling, bijvoorbeeld  psycho- educatie of (voorbeeld)oefeningen bij cognitieve gedragstherapie e.d. Ook wordt t u aangeboden als u in afwachting bent van een behandelplek.


Contactgegevens

Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl


Bel of mail mij terug

*alle velden invullen s.v.p.