Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Cliëntenvaringen


Rapportcijfer behandeling: 9

Cliëntervaringen

Na afsluiten van de behandeling krijgt de client per mail een vragenlijst, de CQi-GGZ-AKWA. Daarin worden 21 vragen gesteld over haar/zijn ervaringen. De vragen worden beantwoord op een schaal met smileys. Alle gegevens worden vertrouwelijk verwerkt.

Op grond van de beoordeling wordt er een score verkregen op de schalen: Bejegening, Informatie behandeling, Samen beslissen en Uitvoering behandeling. Ook kan de client een cijfer geven voor de behandeling. Daarnaast is er ruimte om eventuele tips en aanvullende opmerkingen te geven. Deelname is vrijwillig.

Bejegening
De subschaal: ‘Bejegening’’, betreft de vragen of de client zich serieus genomen is en zaken op een begrijpelijke manier zijn uitgelegd.

Informatie behandeling
De subschaal: ‘Informatie behandeling’, betreft de informatie over voor- en nadelen van de behandeling, het te verwachten resultaat en hoe met de klachten om te gaan.

Samen beslissen
De subschaal: ‘Samen beslissen’, gaat over de mate waarin de client heeft ervaren goed geïnformeerd te zijn (mogelijkheden/verwachtingen) en mee te kunnen beslissen in de behandeling.

Uitvoering behandeling
De subschaal: ‘Uitvoering behandeling’, betreft de vragen of de behandeling de juiste aanpak was en de tevredenheid over de behandeling.

In 2023 gaven cliënten de volgende beoordeling:
(de minimale score is 1 en de maximale is 5)

Bejegening: 4,9
Informatie Behandeling: 4,7
Samen beslissen: 4,9
Uitvoering Behandeling: 4,9

Gemiddeld rapportcijfer behandeling: 9


Contactgegevens

Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl


Bel of mail mij terug

*alle velden invullen s.v.p.