Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24

Email: i.jansen@gz-psy.nl

Werkwijze


Werkwijze

Voor de intake wordt u gebeld voor een pre-intake, waarin we breed en algemeen samen inventariseren welke klachten er spelen.  Tijdens de intake worden hulpvraag en behandeldoelen vastgesteld. Aan het eind van het eerste gesprek wordt een behandelvoorstel gedaan. Samen wordt overlegd wat haalbaar en wenselijk is. Na een aantal zittingen zal teruggeblikt worden of er voldoende vooruitgang ervaren wordt en wat men eventueel mist.

Een actieve eigen inzet is bepalend om weerbaarheid t vergroten en stabiel te blijven. Vandaar dat vanaf het eerste gesprek en terugkerend veel aandacht besteed wordt aan leefstijl (structuur, ritme/ontspanning, bewegen).

In sommige gevallen is het zinvol de naaste omgeving (partner, ouder) bij de behandeling te betrekken, als daarmee t herstel bevorderd wordt. Natuurlijk altijd in overleg, met toestemming of op wens van de client. Op verzoek van de client kan ook informatie uitgewisseld worden met andere zorgaanbieders (fysiotherapeut/diëtist e.d.). Veelal gebeurt dit (met toestemming van de client) via de verwijzende Praktijk ondersteuner GGZ van de verwijzende huisarts.

Elke behandeling is maatwerk, maar het uitgangspunt is kortdurend en oplossingsgericht. U weet vooraf hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren. Is het streefdoel in zicht dan wordt de behandeling geleidelijk afgebouwd.  Daarbij kunt u denken aan minder frequent, minder lang, maar ook bijvoorbeeld online of telefonische consulten. De behandeling wordt dus niet abrupt gestopt en hervatten van de zorg blijft mogelijk.

Aan de hand van de apps kan men tussen de sessies, maar ook na afsluiting behandeling verder werken aan weerbaarheid, veerkracht en stabiliteit.


Contactgegevens

Piet Heinstraat 11
7204 JN Zutphen

Telefoon: 06 – 55 90 73 24
Email: i.jansen@gz-psy.nl


Bel of mail mij terug

*alle velden invullen s.v.p.